Name Date added  
Surat Pekeliling Ketua Pengarah Bilangan 1 Tahun 2020 - Penetapan Dan Penyelarasan Kadar Caj Bagi Jualan Bahan Penerbitan Jabatan Dalam Bentuk Salinan Cetak (Hardcopy) Dan Salinan Digital (Softcopy)
Popular 1.22 MB 206
26/02/2021 11:11:29
Surat Pekeliling Ketua Pengarah JMG Bil. 1 Tahun 2011 - Prosedur Perkongsian Dokumen Geospatial dan Penetapan Kadar Caj Harga Data Digital Jabatan
Popular 157.85 KB 227
12/08/2019 12:35:27
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2005 - Garis Panduan Penentuan Harga dan Penyebaran Data Geospatial
Popular 383.65 KB 242
14/03/2019 15:39:18
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2006 - Panduan Bagi Pembangunan dan Pelaksanaan Infrastuktur Data Geospatial Negara
Popular 263.09 KB 55
14/03/2019 15:46:18
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2008 - Garis Panduan Custodianship Bagi Data Geospatial
Popular 12.22 MB
11/06/2021 15:28:57
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2012 - Garis Panduan Perkongsian dan Penyebaran Maklumat Geospatial Melalui Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI)
Popular 873.9 KB 326
27/02/2019 15:12:41
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktur Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2014 - Panduan Pemakaian Standard Maklumat Geospatial
Popular 945.49 KB 417
14/03/2019 15:51:56
Surat Pekeliling Pelaksanaan Infrastruktut Data Geospatial Negara (MyGDI) Bilangan 1 Tahun 2009 - Panduan Bagi Pembangunan Dan Pelaksanaan Pusat Data Geospatial
Popular 508.44 KB 808
14/03/2019 15:48:39