Bil. Perkara Harga 
  Enapan Permukaan (Surficial Deposit)  
  Batuan Endapan (Sedimentary Rock)  
  Batuan Igneus (Igneous Rocks)