BIL. NAMA LAPISAN PETA SUMBER DATA GEOMETRI
1. Annotasi/Teks Topografi/Geologi Teks
2. Bukit/Tanda Aras Topografi Titik
3. Sempadan Pentadbiran Topografi Garisan
4.

Aktiviti/Buatan manusia

  • Lokasi Cerapan/Persampelan: Struktur Geologi, Rintisan, Mineral, Tanah, Batu, Konsentrat, Air, Fosil, dll.
  • Lokasi Fitur Mineral/Geosains: Telaga tiub, Lombong, Kuari,Lubang gerudi, dll.
Topografi/Geologi Titik, Garisan
5. Bangunan Topografi Titik/Poligon
6. Jalan Topografi Garisan
7.

Struktur Geologi

  • Perlapisan
  • Sesar
  • Lineamen
  • Lipatan, dll.
Geologi Garisan
8. Kontur Topografi Garisan
9. Jasad Air Topografi Poligon
10. Sungai Topografi Garisan
11. Mineral/Geosains – Permineralan, Anomali Geologi Poligon
12. Geologi – Simbologi 1 (Atas): Litologi, Simbologi 2 (Bawah): Usia Geologi Poligon
13. Imej satelit/Foto udara Pelbagai Imej